Dier

IPTV Ceza Alan Var M覺?

IPTV ceza var m覺 sorusu 繹zellikle son zamanlarda bir癟ok kullan覺c覺 taraf覺ndan sorulmaktad覺r. T羹rkiye B羹y羹k millet meclisi taraf覺ndan yasa ceza sorular覺n覺n s覺k s覺k sorulmas覺na neden olmutur.

IPTV 襤zleyenlerin Tespiti M羹mk羹n M羹d羹r?

IPTV ceza al覺nabilir mi sorusu ile IPTV izleyenlerin tespit edilip edilemeyecei de merak edilmeye balanm覺t覺r. IPTV izleyenleri dorudan tespit etmek m羹mk羹n deildir. Bu platformu kullanan ve izleyen kiilerin dorudan tespit edilebilmesi i癟in IPTV sunucular覺n覺n tamamen ele ge癟irilmesi gerekir. IPTV sunucular覺n覺n ele ge癟irilmesi salan覺rsa yay覺n覺 izleyen kiilerin tespit edilmesi de m羹mk羹n hale gelecektir. IPTV sunucular覺na yay覺n izlemek veya ma癟lar覺 takip etmek i癟in balan覺labilir. Bu sunuculara baland覺覺n覺z anda sunucuda izinizi b覺rakm覺 olursunuz. Sunucu i癟erisinde b覺rakm覺 olduunuz ize bak覺larak balant覺 yeriniz tespit edilebilir. B覺rak覺lan bu iz sayesinde IPTV sunucular覺na eriim saland覺覺nda yay覺na balanan kiilerin kolayca tespit edilmesi m羹mk羹n hale gelebilir. Ancak yine de sunuculara balanan kiilerin kimler olduunu ve nereden baland覺klar覺n覺 tam olarak tespit etmek m羹mk羹n deildir. Kiilerin IP adresleri tespit edilerek nereden yay覺na baland覺klar覺 tespit edilebilir. Ancak bata da denildii 羹zere bunun tespit edilebilmesi i癟in IPTV sunucular覺n覺n kontrol羹n羹n tamamen ele ge癟irilmesi gerekir.

Pin

Yurt D覺覺ndaki Sunucular Denetlenebilir Mi?

IPTV ceza ilemini uygulanmas覺nda kullan覺c覺lar覺n tespit aamas覺 olduk癟a 繹nemlidir. IPTV sunucular覺n覺n b羹y羹k bir b繹l羹m羹 yurt d覺覺nda hizmet vermektedir. Bu nedenle T羹rkiyede bulunan makamlar bu sunuculara balanan kiileri tespit edebilmek i癟in baz覺 ilemler yapmal覺d覺rlar. ncelikle T羹rkiyede yay覺n yapan IPTV sunucular覺n覺n yurt d覺覺nda bulunduklar覺 羹lkelerin yetkili makamlar覺 ile iletiime ge癟ilmelidir. 襤letiime ge癟ilmesinin ard覺ndan su癟 oluturacak olan delillerin bu makamlarla payla覺lmas覺 gerekir. Bu makamlar ortada yasal olmayan bir durum olduunu kabul ederler ise kullan覺c覺lar覺n T羹rkiyedeki yetkili makamlarla payla覺lmas覺na karar verebilirler. Sunucuya balanan kiiler tespit edilerek bir liste halinde T羹rkiyedeki makamlara teslim edilebilirler. Ancak T羹rkiyeden yay覺nlara balanan kullan覺c覺lar覺n VPN kullanmalar覺 halinde tespit edilmeleri imkans覺z bir hale gelir. Bu nedenle IPTV kullanan kiilerin VPN ile balanarak herhangi bir iz b覺rakmadan yay覺n izlemeleri 繹nerilir.

IPTV Kullanmak Su癟 Mudur?

T羹rkiye B羹y羹k millet meclisi taraf覺ndan al覺nan bir karar ile IPTV kullan覺m覺 yasaklanm覺t覺r. Bu yasan覺n ard覺ndan IPTV ceza ilemlerini nas覺l uygulanaca覺 merak edilmeye balanm覺t覺r. T羹rkiye B羹y羹k millet meclisi taraf覺ndan a癟覺klanan karar ile ilk TV kullanan kiilerin para cezas覺na 癟arpt覺r覺lmalar覺 yasa haline getirilmitir. Bu nedenle IPTV kullanmak yasal olmayan bir durumdur ve tespit edildii takdirde kiilerin cezaya 癟arpt覺r覺lmas覺 gerekir. Yasal olmayan bir IPTV sunucusuna balanmak ve abone olmak 6 aydan balayan bir hapis cezas覺na 癟arpt覺r覺lmas覺na neden olabilir. 6 aydan balayan bu ceza mahkemenin istemi ile 2 y覺la kadar uzat覺labilir. Hapis cezas覺na ek olarak IPTV abonelii bulunan kiilerin para cezas覺 almas覺 da m羹mk羹nd羹r. IPTVnin kullan覺c覺lar覺 kadar yay覺nc覺lar覺 da ceza alabilirler. 襤p TV yay覺n覺 yapan kiiler belirli miktarlarda para cezalar覺 ile cezaland覺r覺labilirler.

襤癟erii oyla post

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

G繹z At覺n
Kapal覺
Baa d繹n tuu