Bilgisayar

Mouse Makro Nedir? Makro Nas覺l Yap覺l覺r?

Mouse Makro oyun oynamay覺 sevenlerin ve bilgisayarla uraanlar覺n kulland覺覺 tu kombinasyonlar覺na verilen add覺r. Farenize makro 繹zellikler ekleyerek, bilgisayardaki ilerinizi kolaylat覺rabilirsiniz. Ayr覺ca oyun oynarken de atayabileceiniz tu kombinasyonlar覺 ile oyun oynarken h覺zlanabilirsiniz.

Makro tular ile tulara basarken yaanan gecikmeleri ortadan kald覺rabilirsiniz. Tulara makro 繹zellikler atayarak uzun tulamalar sonucu yap覺lan ilemleri tek t覺klama ile halledebilecek hale gelebilirsiniz. Atad覺覺n覺z makro tuu yenileyebilir veya kullanmak istemediiniz taktirde silebilirsiniz. Makro tular atabilmek i癟in program kullanabilirken, program kullanmadan da istediiniz ilemi ger癟ekletirebilirsiniz.

Makro Tular覺

Kulland覺覺n覺z fareye ve klavyeye g繹re istediiniz eylemleri ger癟ekletirmek i癟in farkl覺 tular ile kar覺la覺rs覺n覺z. Bu tulara bast覺覺n覺z taktirde 繹nceden tan覺mland覺klar覺 ekilde tular eylemleri ger癟ekletirecektir. Oynad覺覺n覺z oyun veya kulland覺覺n覺z uygulamada baz覺 tular farkl覺 eylemleri ger癟ekletirebilirler. Bir oyun oynad覺覺n覺zda veya uygulamada ilem ger癟ekletirmek istediinizde atad覺覺n覺z bir makro tuu ile bir dizi komutu tek tua basarak ger癟ekletirebilirsiniz.

Temel olarak iki makro tuu bulunmaktad覺r. Bu tular donan覺m ve yaz覺l覺m tular覺d覺r. Donan覺m merkezli makro tuu, klavyede bulunan tulara bir dizi komut y羹klemenizi salar. B繹ylece klavyedeki bir tua bast覺覺n覺zda y羹klemi olduunuz makro komutlar覺 ger癟ekletirebilirsiniz. Yaz覺l覺m tular覺 ise bilgisayar覺n arka plan覺nda 癟al覺an dosyalar覺 癟al覺t覺rmaya yarayan tulard覺r. Bu tulara atad覺覺n覺z makro ilemler ile bilgisayar覺n覺z覺n arka plan覺nda yer alan ilemleri tek bir tula 癟al覺t覺rmay覺 baarabilirsiniz.

Pin

Mouse Makro Ayarlama

Mouse Makro yap覺m覺 i癟in bilgisayar覺n覺zda baz覺 ad覺mlar覺 takip etmeniz gerekmektedir.  Ad覺mlar覺 doru bir ekilde yapt覺覺n覺zda istediiniz tu kombinasyonlar覺n覺 farenize y羹kleyebilirsiniz. Farenize makro 繹zellikleri y羹kleyebilmek i癟in u ad覺mlar覺 takip edebilirsiniz:

 • Makro 繹zellikler y羹klemek istediiniz fare ile ilem yapman覺z gerektiini unutmay覺n
 • Microsoft uygulamalar覺ndan Fare ve Klavye Merkezini a癟覺n
 • Farede yer alan tular覺n a癟覺ld覺覺 ekrandan yeni 繹zellik atamak istediiniz d羹meyi se癟in
 • Se癟tiiniz d羹menin alt k覺sm覺nda yer alan listeden Makro se癟eneini bulun ve t覺klay覺n
 • A癟覺lan sekmeden Yeni Makrolar Olutur se癟eneini bularak t覺klay覺n
 • Yeni makro oluturulacak ve isimsiz olarak listeye eklenecektir
 • Oluturduunuz makroya isim vermeniz gerekmektedir
 • 襤sim verdiiniz makrodan D羹zenleyici sekmesini a癟覺p, makro 繹zelliin ne ile ilgili olmas覺 gerektiini yaz覺n. rnein tu vurular覺 veya t覺klamalar gibi yeni 繹zellikler ile farenizi ekillendirebilirsiniz
 • Yeni makro ilemi atand覺覺nda Makrolar listesinde atam覺 olduunuz makro yer alacakt覺r
 • Makroyu test etmek i癟in 繹zellik atad覺覺n覺z tua t覺klaman覺z yeterlidir.

Ayn覺 Anda Birden Fazla Olay覺 Kaydetmek 襤癟in Yapman覺z Gerekenler

Klavyenizde veya farenizde bulunan bir tua ayn覺 anda birden fazla ilem yapt覺rmak isteyebilirsiniz. Bu durumda ilemi ger癟ekletirmek i癟in birka癟 k羹癟羹k ad覺m覺 takip etmeniz yeterli olacakt覺r. Bu ad覺mlar ise 繹yle s覺ralanabilir:

 • Ayn覺 anda iki olay覺 kaydetmek i癟in a癟t覺覺n覺z makro sayfas覺nda yap覺lmas覺n覺 istediiniz ilk olay覺 girin
 • 襤lk olay覺 girdikten sonra saa t覺klay覺n
 • A癟覺lan sekmeden B繹l yazan se癟enei bulun. B繹l se癟eneine t覺klad覺覺n覺zda yapmak istediiniz ilk eylem 3 par癟aya b繹l羹necektir.
 • Yapmak istediiniz iki olay aras覺nda gecikmeden 繹nce veya sonra yazan yere t覺klayarak iki olay覺n birbirine balanmas覺n覺 salay覺n
 • 襤kinci olay覺n ne olaca覺n覺 girin
 • Kaydettiiniz zaman makro 繹zellik atad覺覺n覺z tua bast覺覺n覺zda iki olay gecikme olmadan pe pee meydana gelecektir.

Macro Program覺 Kullanabilirsiniz

Mouse Makro bilgisayarda 癟ok fazla vakit ge癟irmek zorunda olan ve oyun oynamay覺 sevenlerin s覺k癟a kulland覺覺 bir 繹zelliktir. Bir ilemi yapmak i癟in fare 羹zerinde 5 farkl覺 noktaya t覺klamak zaman kaybettirecek bir durumdur. Bu durumu ortadan kald覺rmak i癟in Mouse Makro ilemi ile 5 farkl覺 tua basmadan tek tula istediiniz ilemi yapabilirsiniz. K覺saca makro tuunu fareniz 羹zerinde yer alan tular olarak d羹羹n羹p bu tulara k覺sayollar atayabilirsiniz. rnein oyun oynarken m羹ziin sesini k覺smak i癟in birden fazla tua t覺klaman覺z gerekebilir. Ancak oyun s覺ras覺nda h覺zl覺 olman覺z gerektii i癟in birden fazla tua basman覺z m羹mk羹n olmayacakt覺r. Bu noktada farenize eklediiniz bir makro 繹zellik ile tek tula m羹ziin sesini k覺sabilirsiniz. B繹ylece hem zamandan kazanm覺 olacaks覺n覺z hem de oyun i癟erisinde dikkatiniz da覺lmadan istediiniz ilemi ger癟ekletirebilirsiniz.

Pin

Farenize makro 繹zellikler eklemek i癟in baz覺 programlar覺 kullanabilirsiniz. Bu programlar覺 kullanarak farenizin tular覺na istediiniz makro 繹zellikleri k覺sa s羹rede ekleyebilirsiniz. Farenize makro 繹zellikler y羹klemek i癟in kullanabileceiniz en iyi program ise Makro Reader uygulamas覺 olarak g繹sterilebilir. Windows ile uyumlu olan bu program kullan覺m覺 kolay bir program olmas覺 nedeniyle tercih edilmektedir. Farenize deiken 繹zellikleri eklemenize yarayan bu program ile tular覺n oynatma h覺z覺n覺 deitirebilirsiniz. Yaparken zaman kaybettiiniz bir癟ok ilemi, y羹klediiniz Makro Reader program覺 ile daha h覺zl覺 bir ekilde yapabilirsiniz. Her oyunda kulland覺覺n覺z uzun bir t覺klamay覺 tek tula halledecek seviyeye getirebilirsiniz.

Razer Mouse 襤le Makro Atamalar Yap覺n

Razer marka bir Mousea sahipseniz makro 繹zellikler atamak i癟in baz覺 ad覺mlar覺 bilmeniz gerekmektedir. Ad覺mlar ise 繹yle s覺ralanabilir:

 • Razer Synapse uygulamas覺n覺 bilgisayar覺n覺za indirin
 • 襤ndirilen uygulamadan Makro sekmesini a癟覺n
 • Makro sekmesinin yan覺nda yer alan + simgesine bas覺n
 • A癟覺lan sekmede gerekli bilgileri girerek makro 繹zellikleri ayarlay覺n ve Kaydet tuuna bas覺n
 • Kaydet tuunun ard覺ndan Balat yazan simgeye t覺klay覺n
 • Balat tuuna bast覺覺n覺zda anda atad覺覺n覺z makro 繹zellikleri kullanmaya balayabilirsiniz.

Mevcut Bir Olay覺 D羹zenlemek 襤癟in

Mouse Makro 繹zellikleri y羹klediiniz bir tuun 繹zelliini silebilirsiniz. Bu 繹zellii silebilmek i癟in yapman覺z gereken birka癟 k羹癟羹k ilem bulunmaktad覺r. Bu ilemler 繹yle 繹zetlenebilir:

 • Makro y羹klediiniz 繹zellii silmek istediiniz fare ile ilem yapmay覺 unutmay覺n
 • Fare ve Klavye Merkezini a癟覺n
 • A癟t覺覺n覺z listeden Makro se癟eneini t覺klay覺n
 • A癟覺lan listeden Kullan覺labilir Makrolar listesini a癟arak d羹zenlemek istediiniz makroya t覺klay覺n
 • Silmek istediiniz makronun yan覺nda yer alan D羹zenleyici se癟eneini t覺klay覺n ve mevcut makro 繹zellii silin
5/5 - (2 votes)

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu