Bilgisayar

Discord Hydra Bot Komutlar覺 ve Kullan覺m覺 2023

Discord Hydra bot, g羹n羹m羹z羹n en pop羹ler m羹zik botu ve kanal d羹zenleme botlar覺ndan biridir. Bu makalede, Hydra botun nas覺l kullan覺laca覺 ve komutlar覺n覺n neler olduu hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi salayaca覺z.

Hydra Bot Nedir ve Neden Kullan覺l覺r?

Hydra bot, Discord sunucular覺na m羹zik ekleme 繹zellii sunan g羹癟l羹 ve kullan覺c覺 dostu bir bottur. Hydra, kullan覺c覺lar覺n YouTube ve Spotify gibi platformlardan 癟alma listeleri oluturmas覺na ve y繹netmesine olanak tan覺r. Ayr覺ca durdurma, devam ettirme, geri alma ve kar覺覺k modda 癟alma gibi medya oynat覺c覺lar覺nda bulunan temel 繹zellikleri i癟erir. Hydra botu kullanarak, Discord sunucunuzda insanlar覺n daha fazla vakit ge癟irmesini salayabilirsiniz.

Discord Hydra Bot Nas覺l Kullan覺l覺r ve Kurulur?

Hydra botunun kullan覺m覺 ve kurulumu olduk癟a basittir. Aa覺daki ad覺mlar覺 izleyerek Discord sunucunuza Hydra botunu ekleyebilirsiniz:

 1. Hydra bot sitesine gidin.
 2. Invite butonuna t覺klay覺n.
 3. Botun eklenmesini istediiniz sunucuyu se癟in ve Continue butonuna t覺klay覺n.
 4. Gerekli yetkilendirmeleri yap覺n ve Authorize butonuna basarak ilerleyin.
 5. Captcha dorulamas覺n覺 yap覺n.
 6. Hydra bot paneline y繹nlendirileceksiniz. Burada botu dilediiniz gibi 繹zelletirebilirsiniz.
 7. Botu davet ettiiniz sunucuya gidin.
 8. Burada bottan bir mesaj g繹receksiniz. Botun aktif olup olmad覺覺n覺 kontrol etmek i癟in @Hydra yazarak botu etiketleyin.
 9. Bot, Discord sunucusuna baar覺l覺 bir ekilde eklenmi olacakt覺r.

Hydra Bot Komutlar覺 Nelerdir?

Hydra bot, 癟eitli komutlar kullanarak kolayca y繹netilebilir. 襤te Hydra botunda kullan覺lan komutlar覺ndan baz覺lar覺:

 1. .play (ark覺 ad覺 veya URL): Bu komut, istediiniz ark覺y覺 veya 癟alma listesini balatmak i癟in kullan覺l覺r. YouTube veya Spotify gibi platformlardan ark覺 veya 癟alma listesi URLleri de kullanabilirsiniz.
 2. .pause: alan ark覺y覺 duraklatmak i癟in bu komutu kullan覺n.
 3. .resume: Durdurulan ark覺y覺 devam ettirmek i癟in bu komutu kullan覺n.
 4. .skip: alan ark覺y覺 atlamak ve s覺radaki ark覺ya ge癟mek i癟in bu komutu kullan覺n.
 5. .stop: ark覺y覺 durdurmak ve 癟alma listesini temizlemek i癟in bu komutu kullan覺n.
 6. .volume (1-100 aras覺 bir deer): alan ark覺n覺n ses seviyesini ayarlamak i癟in bu komutu kullan覺n.
 7. .queue: alma listesindeki ark覺lar覺 g繹rmek i癟in bu komutu kullan覺n.
 8. .clearqueue: alma listesini temizlemek i癟in bu komutu kullan覺n.
 9. .remove (s覺ra numaras覺): alma listesinden belirtilen s覺radaki ark覺y覺 kald覺rmak i癟in bu komutu kullan覺n.
 10. .shuffle: alma listesindeki ark覺lar覺 kar覺t覺rmak i癟in bu komutu kullan覺n.
 11. .loop: alan ark覺y覺 veya 癟alma listesini tekrar etmek i癟in bu komutu kullan覺n.

Hydra botunun daha fazla komutunu ve 繹zelletirme se癟eneklerini resmi web sitesinde bulabilirsiniz.

T羹m Hydra Discord Bot komutlar覺 2023

Hydra Discord Bot, kullan覺c覺lar覺n aa覺dakiler gibi m羹zik ak覺覺 hizmetlerinden m羹zikleri kolayca almas覺na ve 癟almas覺na olanak tan覺yan 癟ok dilli bir m羹zik botudur. Ses bulutu, Deezer, Spotify ve YouTube hari癟 Discord sunucusundaki dierleri.

YouTube video

Hydra Discord Bot, kullan覺m覺 kolaylat覺ran kapsaml覺 bir komut listesine sahiptir.

Herkes

襤te Hydran覺n HERKES i癟in mevcut olan en kullan覺l覺 Discord Bot komutlar覺ndan baz覺lar覺n覺n bir 繹zeti, yani herhangi bir kullan覺c覺n覺n kullanabilecei genel komutlar.

 • .help T羹m komutlar覺n listesini g繹sterir.
 • .ping Botun gecikmelerini g繹sterir.
 • .ping ws Botun WebSocketstaki gecikmesini g繹sterir.
 • .ping dinlenme Botun dinlenme gecikmesi g繹r羹nt羹lenir.
 • .lyrics almakta olan ark覺n覺n s繹zlerini g繹r羹nt羹ler.
 • .ark覺 s繹zleri Belirli bir ark覺n覺n s繹zlerini g繹sterir.
 • .play Bu komut bir ark覺n覺n 癟al覺nmas覺n覺 balat覺r.
 • .Oyna [flags] URLde ark覺 ad覺n覺 veya ark覺y覺 癟alar
 • .play file Bu komut, bir mesajla ilikili dosyay覺 oynatman覺za izin verir.
 • .playlist Bu Hydra Discord Bot komutu, 繹nceden kaydedilmi bir varsay覺lan 癟alma listesini oynat覺r.
 • .playlist list alma listelerinizin bir listesini g繹stermeniz yeterlidir.
 • .playlist show [sayfa numaras覺] Bir 癟alma listesinde bulunan ark覺lar覺 g繹r羹nt羹ler
 • .playlist ark覺 kaydetme [癟alma listesi ad覺] Bu komut, bir ark覺y覺 varsay覺lan 癟alma listenize veya belirli bir 癟alma listesine kaydeder.
 • .playlist ark覺 sil Bir ark覺y覺 varsay覺lan veya belirli bir 癟alma listesinden kald覺r覺r.
 • .premiumstatus Kullan覺c覺 ve sunucu premium durumunu g繹sterir
 • .voteskip Bu, o anda 癟almakta olan bir ark覺y覺 atlamak i癟in oy vermenizi salar.
 • .search Bu, bir ark覺 aramas覺 ve se癟imi yapman覺z覺 salar.
 • .s覺ra Ge癟erli ark覺 s覺ras覺n覺 g繹sterir. Sayfa numaras覺n覺 eklerseniz, o sayfay覺 g繹sterecektir.
 • .songinfo almakta olan ark覺n覺n ayr覺nt覺lar覺n覺 g繹rmenizi salar.

DJ komutlar覺

Bu komutlar覺 yaln覺zca DJ rol羹ne atanan kullan覺c覺lar kullanabilir.

 • .clear Kuyrua al覺nm覺 olan ark覺lar覺 kald覺r覺r.
 • .leave Botun mevcut ses kanal覺ndan balant覺s覺n覺 keser.
 • .loop ark覺 Bu komut, o anda 癟almakta olan ark覺y覺 tekrar eder.
 • .loop off D繹ng羹y羹 kapat覺r.
 • .loop kuyruu kuyruu d繹ng羹ye sokar
 • .pause almakta olan bir ark覺y覺 duraklatman覺z覺 salar.
 • .move Bu komut, bir ark覺n覺n kuyruktaki mevcut konumundan ta覺nmas覺na izin verir.
 • .remove Bu komut, bir ark覺y覺 kuyruktan 癟覺karmak i癟in kullan覺l覺r.
 • .skip Ge癟erli ark覺y覺 atlaman覺z覺 salar.
 • .stop Bu komut, 癟almakta olan ark覺y覺 duraklat覺r ve t羹m ark覺lar覺n s覺ras覺n覺 temizler.
 • .replay Ge癟erli ark覺n覺n yeniden 癟al覺nmas覺n覺 salar.
 • .shuffle Bu komut, kuyruktaki ark覺lar覺 kar覺t覺r覺r.
 • .shuffle fair S覺rada ark覺lar覺 olan kullan覺c覺lar aras覺nda s覺ray覺 adil bir ekilde kar覺t覺r覺r.
 • .resume Bir ark覺n覺n duraklat覺ld覺ktan sonra 癟almaya devam etmesine izin verir.

Y繹netici komutlar覺

Aa覺daki komutlar yaln覺zca sunucu y繹neticileri taraf覺ndan kullan覺labilir.

 • .announce Y羹r羹t羹len mesajlar覺n g繹nderilmesini a癟ar/kapat覺r
 • .ban Bu, botun y繹neticisinin bir kullan覺c覺n覺n onu kontrol etmesini engellemesine izin verir.
 • .cleanup Komut ve bot mesajlar覺n覺 temizle.
 • .fix Sunucu b繹lgesini d羹zeltmeye 癟al覺覺r.
 • .language Mevcut yap覺land覺r覺lm覺 dili g繹ster.
 • .limit Mevcut set s覺n覺rlar覺n覺 g繹ster.
 • .unban Bu, y繹neticinin bir kullan覺c覺n覺n yasa覺n覺 bot kontrol羹nden kald覺rmas覺n覺 salar.
 • .playlists alma listelerini kuyrua alma olas覺l覺覺n覺 etkinletirir/devre d覺覺 b覺rak覺r.
 • .prefix Yeni bir 繹nek belirlemenizi salar.
 • .requester 襤stekte bulunan覺n her iz 羹zerinde g繹sterilmesini etkinletirir/devre d覺覺 b覺rak覺r.
 • .setup Bu komutla yeni bir ark覺 istek kanal覺 oluturun.
 • .setdj Ge癟erli Dj rollerini g繹r羹nt羹lemeye balar.
 • .setdj Bir DJ rol羹 eklemenizi veya kald覺rman覺z覺 salar.
 • .setvc Devre d覺覺 b覺rak覺lm覺 t羹m ses kanallar覺n覺n listesini g繹rmenizi salar.

Premium komutlar

Hydra bot premium aboneliiniz varsa yaln覺zca Hydran覺n premium komutlar覺n覺 kullanabilirsiniz.

 • .24/7 Bu, botun 24 g羹n 7 saat ark覺 istek kanal覺nda kalmas覺n覺 salar.
 • .autoplay nerilen ark覺lar覺 otomatik olarak s覺raya koyman覺z覺 salar.
 • .bassboost Mevcut bas g羹癟lendirme seviyesini g繹sterir.
 • .demon 襤blis filtresini deitirir.
 • .filter Ge癟erli ayarlanm覺 filtreyi g繹ster.
 • .nightcore Nightcore filtresini deitirir.
 • .vaporwave Buhar dalgas覺 filtresini deitirir.
 • .volume 1-200 Botun 癟覺kt覺s覺n覺n ses seviyesini deitirir.
 • .speed Ge癟erli ark覺n覺n 癟alma h覺z覺n覺 art覺r覺r.

Hydra ark覺 襤stek Kanal覺n覺n Kurulumu ve Kullan覺m覺n覺n Faydalar覺

Hydra ark覺 istek kanal覺, Hydran覺n eylemlerini kontrol etmenize ve 繹zelliklerine erimenize olanak tan覺yan ayr覺 bir metin kanal覺d覺r. Bu kanal覺n salad覺覺 faydalardan biri, kurulduunda dier metin kanallar覺nda Hydra komutlar覺n覺 spam yapman覺z覺 veya dier sunucu 羹yelerinin spam yapmas覺n覺 繹nlemesidir.

Ayr覺ca Hydra botuna DJ rol羹 vererek Discorddaki se癟ili 羹yelere m羹zik 羹zerinde ekstra kontrol salayabilirsiniz. DJ rol羹, bu bireylere dier sunucu 羹yelerinin eriemeyecei belirli komutlara eriim imkan覺 tan覺r.

Hydra ark覺 襤stek Kanal覺 Nas覺l Kurulur?

Hydra botu 羹zerinde ark覺 istek kanal覺 kurma s羹reci u ekildedir:

Ad覺m 1: Herhangi bir metin kanal覺nda benzersiz ark覺 istek kanal覺 kurma istemcisini yaz覺n Herhangi bir metin kanal覺na gidin, .setup yaz覺n ve m羹zik botu kurulumu i癟in entera bas覺n.

Pin

Ad覺m 2: Botu erimek ve kontrol etmek i癟in oluturulan kanal覺 kullan覺n Kurulum komutu, Hydran覺n ark覺 istemek ve botu kontrol etmek i癟in yeni bir metin kanal覺 oluturmas覺n覺 ister.

Pin

Kanal ad覺n覺 deitirmek i癟in kanal ad覺n覺n yan覺ndaki dili simgesine t覺klayarak istediiniz ad覺 verebilirsiniz.

Pin

Discord Sunucusunda Hydra Botunu Nas覺l Kullan覺l覺r?

Hydra discord botunu ekledikten sonra u ad覺mlar覺 izleyerek 繹zelliklerine eriebilirsiniz:

Ad覺m 1: Yeni bir ses kanal覺 oluturun Botu kullanmaya balamak i癟in bir ses kanal覺 oluturun ve istediiniz herhangi bir ad覺 verin. Varsa mevcut bir ses kanal覺n覺 da kullanabilirsiniz.

Pin

Ad覺m 2: ark覺 istek kanal覺n覺 ses kanal覺na balay覺n ark覺 istek kanal覺n覺 a癟覺n, .play veya .p yazarak oynatma komutunu 癟a覺r覺n ve ard覺ndan bir boluk b覺rakarak sanat癟覺n覺n ad覺n覺 ve ark覺y覺 ekleyin ve entera bas覺n. Hydra, ses kanal覺na kat覺l覺r, bu ark覺y覺 s覺ran覺za ekler ve otomatik olarak 癟almaya balar.

Pin

Komut girmeye gerek kalmadan ark覺n覺n ad覺n覺 yazarak ve entera basarak da listenize bir ark覺 oluturabilir ve ekleyebilirsiniz.

ark覺 eklemeye devam ettik癟e, bot da s覺ran覺z覺 g羹nceller. Bir ark覺 癟alarken, Hydra ark覺 istek kanal覺nda ark覺n覺n k羹癟羹k resmini g繹sterir.

Pin

Ad覺m 3: ark覺n覺n k羹癟羹k resminin alt覺ndaki tepki emojilerini kullanarak u anda 癟alan m羹zii kontrol edin u anda 癟alan ark覺y覺, ark覺n覺n k羹癟羹k resminin alt覺ndaki tepki emojileri kullanarak kontrol edebilirsiniz. Bu emojiler, u anda 癟alan m羹zii duraklatman覺za, durdurman覺za, atlamaya ve tekrar etmenize veya t羹m ark覺 s覺ras覺n覺 kar覺t覺rman覺za olanak tan覺r.

rnein, tekrar simgesine bir kez basmak s覺ra tekrar覺n覺 etkinletirir, iki kez basmak ark覺y覺 tekrarlar ve 羹癟 kez basmak tekrarlamay覺 devre d覺覺 b覺rak覺r.

Hydra bot ark覺 kanal覺yla ger癟ekletirebileceiniz dier ilemler aras覺nda, bir komut yazmaktan baka, 癟alma listesine bir par癟a eklemek ve 癟覺karmak, 癟eitli d繹ng羹 modlar覺 aras覺nda ge癟i yapmak ve favoriler listesinden bir par癟ay覺 eklemek ve silmek yer al覺r.

Pin

Ad覺m 4: S覺radaki ark覺lar覺 g繹r羹nt羹leyin S覺ran覺za eklediiniz ark覺lar覺 g繹rmek isterseniz, .queue yazarak s覺ra komutunu kullanabilirsiniz.

Pin

Ad覺m 5: Bottaki ark覺lar覺 kald覺r覺n S覺ran覺zdan ark覺lar覺 kald覺rmak i癟in iki ana komut vard覺r, tek bir ark覺y覺 veya bir ark覺 listesini kald覺rmak isteyip istemediinize bal覺 olarak.

Hydra botuna bir ark覺y覺 kald覺rmas覺 i癟in s繹ylemek i癟in, .remove <ark覺 numaras覺> yazabilirsiniz. S覺radaki t羹m ark覺lar覺 temizlemek i癟in .clear komutunu kullanabilirsiniz.

4.7/5 - (3 votes)

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu