Bilgisayar

Word’de Alfabetik Olarak Nas覺l S覺ralama Yap覺l覺r?

Wordde alfabetik s覺ralama yapmak isteyen bir癟ok kullan覺c覺 bulunur. Wordde yaz覺lan yaz覺lar覺n alfabetik olarak s覺ralanmas覺 繹zellikle kaynak癟a oluturulan metinlerde 繹nemlidir. Kaynak癟alar alfabetik s覺raya g繹re yaz覺lmas覺 gerektii i癟in Wordde kaynak癟a haz覺rlayan kiiler nas覺l alfabetik s覺ralama yapabileceklerini merak ederler.

Wordde Yer Alan Listeler Nas覺l Alfabetik S覺ralan覺r?

Wordde alfabetik s覺ralama yapmak isteyen kiiler bunlar i癟in farkl覺 y繹ntemlere bavururlar. Alfabetik s覺ralama 繹zellikle liste ve kaynak癟a yapan kiilerin kulland覺覺 bir 繹zelliktir. Al覺nacaklar listesi veya i yeri ile ilgili bir liste yaparken listenin alfabetik s覺ralanmas覺 gerekebilir. Alfabetik s覺ralaman覺n gerekli olduu bir dier yer ise isim listesi yapmak durumunda kal覺nan zaman vard覺r.

Y羹zlerce kiinin ismini yer ald覺 bir listeye alfabetik olarak d羹zenlemeniz gerekebilir. Bu ilemi tek tek yapmak saatler s羹recektir. 襤simleri s覺ralamakla tek tek uramak yerine Wordde bulunan 繹zellik sayesinde s覺ralama ilemini bir iki dakika i癟erisinde halledebilmeniz m羹mk羹nd羹r. Wordde yer alan listeyi alfabetik olarak d羹zenlemek i癟in yapman覺z gerekenler 繹yle s覺ralanabilir:

 • Word dosyan覺z覺 a癟覺n
 • S覺ralama yapmak istediiniz listeyi se癟in
 • S覺ralama yapmak isterdiniz listeyi se癟tikten sonra giri sayfas覺nda yer alan s覺rala butonuna t覺klay覺n
 • S覺rala butonunda iki se癟enek yer alacakt覺r. Bu se癟enekler artan s覺ralama ve azalan s覺ralama eklindedir
 • Artan s覺ralama adan zye s覺ralama se癟eneidir. Azalan s覺ralama ise zden aya s覺ralama yapmak i癟in kullan覺l覺r. Listenizi artan m覺 yoksa azalan m覺 eklinde s覺ralamak istediinize karar verin
 • 襤ki se癟enekten birini se癟ip Tamam se癟eneine bas覺n
 • Tamam se癟eneine basman覺z durumunda listeniz se癟tiiniz ekilde s覺ralanacakt覺r.
Pin

Wordde Yer Alan Tablo Nas覺l S覺ralan覺r?

Wordde alfabetik s覺ralama var olan tablolar覺 s覺ralamaya da yarar. Wordde oluturduunuz bir tablonun i癟eriini adan zye veya zden aya eklinde s覺ralaman覺z gerekebilir. Bunu yapmak i癟in Wordde yer alan 繹zelliklerden yard覺m alabilirsiniz. Wordde yer alan tablonun i癟eriini s覺ralamak i癟in yapman覺z gerekenler 繹yle a癟覺klanabilir:

 • Word uygulamas覺n覺 a癟覺n
 • Tablonuzun yer ald覺覺 dosyay覺 a癟覺n
 • Tablonuzun s覺ralama yapmak istediiniz alan覺n覺 se癟in
 • Yukar覺da yer alan Tablo Ara癟lar覺 sekmesine t覺klay覺n
 • Tablo Ara癟lar覺 i癟erisinde yer alan S覺rala se癟eneine bas覺n
 • Artan s覺ralama veya azalan s覺ralama aras覺ndan birini se癟in
 • Tamama t覺klay覺n
 • T羹m ad覺mlar覺 s覺ras覺 ile yapman覺z durumunda tablonuzdaki verilen istediiniz ekilde s覺ralanacakt覺r

Kaynak癟a S覺ralama 

Wordde alfabetik s覺ralama kaynak癟a metinlerinde de kullan覺l覺r. Makale veya rapor yazan kiiler elde ettikleri bilgilerin kaynaklar覺na metnin sonunda yer vermek zorundad覺rlar. Kaynak癟ada yer verilen bilgi kaynaklar覺 alfabetik olarak s覺ralanmal覺d覺r. Wordde yer alan kaynak癟ay覺 alfabetik hale getirebilmek i癟in yapman覺z gerekenler 繹yle s覺ralanabilir:

 • ncelikle t羹m kaynaklar覺n bilgilerini Word dosyas覺na ekleyin
 • Kaynaklar覺n olduu listeyi se癟in
 • Kaynak listesini se癟tikten sonra Word dosyas覺n覺n en 羹st羹nde yer alan alandan giri sekmesine t覺klay覺n
 • Giri sekmesi i癟erisinde yer alan s覺rala se癟eneine bas覺n
 • S覺ralama d羹zeninden paragraflar ve metin se癟eneine bas覺n
 • Adan zye s覺ralamak i癟in artan se癟eneine, zden aya ters s覺ralama yapmak i癟in azalan se癟eneine bas覺n
 • S覺ralaman覺n yap覺labilmesi i癟in tamam se癟eneine t覺klay覺n
 • Tamam se癟eneine t覺klad覺ktan sonra kaynak癟覺n覺z artan veya azalan eklinde s覺ralanm覺 olacakt覺r
襤癟erii oyla post

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu