Bilgisayar

Windows 10’da PIN Kald覺rma Nas覺l Yap覺l覺r?

Windows 10 PIN Nedir?

Windows 10 PIN, kullan覺c覺lar覺n Windows 10 cihazlar覺nda ifre girmek zorunda kalmadan h覺zl覺 ve g羹venli bir ekilde oturum a癟malar覺n覺 salayan bir g羹venlik 繹zelliidir. Kullan覺c覺lar d繹rt veya alt覺 basamakl覺 bir say覺sal kod belirleyerek PINi ayarlayabilirler.

PIN, 繹zellikle dokunmatik 繹zellikli cihazlarda ifre girmekten daha kolay ve h覺zl覺d覺r. Ayr覺ca Windows Hello biyometrik kimlik dorulamas覺 veya geleneksel ifre gibi dier g羹venlik 繹nlemleriyle birlikte kullan覺labilir.

Windows 10da PIN Kald覺rma Y繹ntemleri

Windows 10 iletim sistemli bilgisayar覺n覺zda PINi kald覺rman覺n 5 farkl覺 y繹ntemi bulunmaktad覺r. Her birini ad覺m ad覺m a癟覺klayarak size yard覺mc覺 olaca覺m. imdi, bu y繹ntemlere ge癟elim.

Y繹ntem 1: Windows Ayarlar覺n覺 Kullanma

 1. Windows + I tular覺na ayn覺 anda basarak Ayarlar uygulamas覺n覺 a癟覺n.
 2. A癟覺lan men羹den Hesaplar se癟eneine t覺klay覺n.
 3. Sol taraftaki men羹den Oturum a癟ma se癟eneklerine gidin.
 4. Windows PIN se癟eneine t覺klay覺n.
 5. Kald覺rmak istediiniz PINin alt覺ndaki Kald覺r yaz覺l覺 k覺sma t覺klay覺n.
 6. ifrenizi girerek Tamam se癟eneine t覺klay覺n.

Y繹ntem 2: Kullan覺c覺 Hesaplar覺n覺 Kullanma

 1. Windows + R tular覺na ayn覺 anda basarak al覺t覺r iletiim kutusunu a癟覺n.
 2. netplwiz yaz覺n ve Tamam se癟eneine t覺klay覺n.
 3. Kullan覺c覺 Hesaplar覺 penceresinde, Kullan覺c覺lar bu bilgisayar覺 kullanmak i癟in bir kullan覺c覺 ad覺 ve parola girmeli se癟imini kald覺r覺n.
 4. Deiiklikleri uygulamak i癟in 繹nce Uygula ard覺ndan Tamam se癟eneine t覺klay覺n.
Pin

Y繹ntem 3: Grup 襤lkesi D羹zenleyicisini Kullanma

 1. Windows + R tular覺na ayn覺 anda basarak al覺t覺r iletiim kutusunu a癟覺n.
 2. gpedit.msc yaz覺n ve Tamam se癟eneine t覺klay覺n.
 3. Sol taraftaki men羹den Bilgisayar Yap覺land覺rmas覺 klas繹r羹n羹 geniletin.
 4. Y繹netim ablonlar覺 klas繹r羹n羹 geniletin.
 5. Sistem klas繹r羹n羹 se癟in.
 6. Sa taraftaki listeden Oturum A癟ma klas繹r羹n羹 se癟in.
 7. PIN ile oturum a癟ma se癟eneine 癟ift t覺klay覺n.
 8. A癟覺lan pencerede Kapat se癟eneine t覺klay覺n.
 9. Deiiklikleri uygulamak i癟in 繹nce Uygula ard覺ndan Tamam se癟eneine t覺klay覺n.
 10. 襤lem tamamland覺ktan sonra bilgisayar覺n覺z覺 yeniden balat覺n.

Y繹ntem 4: Kay覺t Defteri D羹zenleyicisini Kullanma

 1. Windows + R tular覺na ayn覺 anda basarak al覺t覺r iletiim kutusunu a癟覺n.
 2. regedit yaz覺n ve Tamam se癟eneine t覺klay覺n.
 3. Sol taraftaki men羹den HKEY_LOCAL_MACHINE klas繹r羹n羹 geniletin.
 4. YAZILIM klas繹r羹n羹 geniletin.
 5. Policies (襤lkeler) ard覺ndan Microsoft klas繹r羹n羹 geniletin.
 6. Sistem klas繹r羹ne 癟ift t覺klay覺n.
 7. Sa taraftaki bo alana sa t覺klay覺n ve Yeni se癟eneini se癟in.
 8. G繹r羹nen se癟eneklerden Dize Deerini se癟in.
 9. Dosyay覺 AllowDomainPINLogon olarak adland覺r覺n ve Enter tuuna bas覺n.
 10. Deiiklii uygulamak i癟in bilgisayar覺n覺z覺 kapat覺n ve yeniden balat覺n.

Y繹ntem 5: Windows PowerShell覺 Kullanma

 1. Windows tuuna bas覺n ve PowerShell yaz覺n, ard覺ndan Y繹netici olarak 癟al覺t覺r se癟eneine t覺klay覺n.
 2. Aa覺daki komutu yaz覺n ve Enter tuuna bas覺n:
  Disable pin requirement $path = HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft $key = PassportForWork $name = Enabled $value = 0 New-Item -Path $path -Name $key Force New-ItemProperty -Path $path\$key -Name $name -Value $value -PropertyType DWORD -Force #Delete existing pins $passportFolder = C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Ngc if(Test-Path -Path $passportFolder) { Takeown /f $passportFolder /r /d Y ICACLS $passportFolder /reset /T /C /L /Q Remove-Item path $passportFolder recurse -force }
 3. 襤lemin tamamlanmas覺 i癟in birka癟 dakika bekleyin.
 4. Son olarak, bilgisayar覺n覺z覺 yeniden balat覺n ve PINin kald覺r覺l覺p kald覺r覺lmad覺覺n覺 kontrol edin.
Pin

Yukar覺da belirtilen be farkl覺 y繹ntemle Windows 10da PIN kald覺rma ilemini ger癟ekletirebilirsiniz. Genellikle ilk y繹ntem sorunu 癟繹zecektir, ancak herhangi bir aksilik durumunda dier y繹ntemleri s覺rayla deneyebilirsiniz.

Windows 10 PIN Deitirme Nas覺l Yap覺l覺r?

Eer Windows 10 PIN kodunuzu unuttuunuz i癟in giri yapam覺yorsan覺z, giri ekran覺nda bulunan PIN kodumu unuttum balant覺s覺na t覺klayabilirsiniz. A癟覺lan pencerede Microsoft hesap ifrenizi girin.

Daha sonra istenirse iki fakt繹rl羹 kimlik dorulama kodunuzu dorulay覺n. Sonras覺nda devam etmek i癟in dorulama mesaj覺nda Devam ete t覺klay覺n ve yeni PIN kodunuzu iki kez girin.

Ayr覺ca, ihtiya癟 veya istek dorultusunda masa羹st羹nden PIN kodunu deitirebilirsiniz. Bunun i癟in Ayarlara gidin, Hesaplara t覺klay覺n ve sol taraftaki Giri se癟enekleri sekmesini se癟in. Oradan Windows Hello PIN se癟eneini t覺klay覺n.

Windows Hello PIN se癟eneine t覺klad覺ktan sonra Deitir veya Kald覺r se癟eneine t覺klayabilirsiniz. Deitir se癟eneini se癟erseniz, mevcut PIN kodunuzu ve yeni kullanmak istediiniz PIN kodunu iki kez girmeniz gerekecektir.

Eer Kald覺r se癟eneini se癟erseniz, ikinci kez kald覺rmak isteyip istemediiniz sorulacakt覺r. Haz覺rsan覺z, tekrar Kald覺r se癟eneine t覺klay覺n.

襤癟erii oyla post

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu