Dier

Zoom Toplant覺 Nas覺l Oluturulur?

Zoom toplant覺 yapma i癟in kullan覺lan bir video konferans arac覺d覺r. Koronan覺n t羹m d羹nyay覺 sarmas覺n覺n ard覺nda uluslararas覺 irketler uzaktan 癟al覺maya balam覺t覺r. Ayr覺ca 羹lkemizde yer alan 羹niversiteler ve dier eitim kademeleri uzaktan eitime ge癟mitir bu noktada eitim i癟in kullan覺lacak en iyi ara癟lardan biri Zoom uygulamas覺 olmutur.

Zoom Uygulamas覺n覺n zellikleri

Zoom toplant覺 oluturma 繹zellii ile toplant覺lar覺 sanala ta覺yan bir uygulamad覺r. retmenler 繹rencileri ile veya patronlar 癟al覺anlar覺 ile Zoom 羹zerinden toplant覺lar yapmaktad覺r. Bu toplant覺lar hem sesli hem de g繹r羹nt羹l羹 olarak yap覺labilir. Zoom uygulamas覺n覺n tek 繹zellii bu deildir elbette. Zoom uygulamas覺n覺n dier 繹zellikleri 繹yle s覺ralanabilir:

 • Evden 癟al覺may覺 kolaylat覺rm覺t覺r
 • Kaliteli bir ses donan覺m覺na sahiptir
 • Kullan覺c覺lara y羹ksek kalitede g繹r羹nt羹 sunar
 • Sohbet butonu ile kat覺l覺mc覺lar yaz覺l覺 olarak iletiim kurabilir
 • Birden fazla ekran ayn覺 anda payla覺labilir ve ekranlar aras覺 ge癟i salanabilir
 • Uygulamada yer alan beyaz tahta ile 癟al覺malar y羹r羹t羹lebilir
 • G繹r羹nt羹n羹z羹n arka plan覺n覺 bulan覺klat覺rabilir veya deitirebilirsiniz.
Pin

Zoom Uygulamas覺nda Hesap A癟ma

Zoom uygulamas覺n覺 kullanabilmek i癟in iki yol vard覺r. Bunlardan ilki Google Chrome 羹zerinden Zoom uygulamas覺n覺 a癟mak ikincisi ise telefonunuza veya cihaz覺n覺za uygulamay覺 indirmektir.

 1. Web sitesi

Zoom uygulamas覺n覺 kullanmak i癟in yapabileceiniz ilk ey web sitesini ziyaret etmek olabilir. Web sitesini a癟t覺ktan sonra SIGN UP yazan yere t覺klayarak uygulamay覺 kullanmak i癟in bir hesap a癟abilirsiniz. Hesap a癟ma ilemini iki ekilde yapabilirsiniz:

 • Mail adresinizi kullanarak Yeni bir hesap a癟abilirsiniz
 • Google hesab覺n覺zla Zoom uygulamas覺na kaydolabilirsiniz.
 • Eer mail adresiniz ve kaydolduysan覺z mail adresinize bir onay maili gelecektir. Gelen maili onaylaman覺z gerekmektedir. Gelen maili onaylad覺ktan sonra Zoom hesab覺n覺z haz覺r hale gelmi demektir.
 • Zoom uygulamas覺

Zoom uygulamas覺n覺 daha kolay kullanabilmek i癟in telefonunuza veya cihaz覺n覺za indirebilirsiniz. Uygulamay覺 indirip kurulumunu tamamlad覺ktan sonra hesab覺n覺z yoksa yeni bir hesap a癟abilir veya var olan hesab覺n覺z ile uygulamaya girebilirsiniz.

Pin

Toplant覺 oluturma

Zoom  toplant覺 yapma g繹z羹n羹z羹 korkutacak kadar kar覺覺k bir ey ilem deildir. ncelikle Zoom hesab覺n覺za giri yap覺n. Ard覺ndan ekran覺n sa sa k繹esinde yer alan host a meeting butonuna t覺klay覺n. Ard覺ndan toplant覺n覺z覺n nas覺l olaca覺n覺 se癟in. Bu noktada 3 se癟eneiniz bulunmaktad覺r.

 • G繹r羹nt羹l羹 g繹r羹me
 • G繹r羹nt羹s羹z g繹r羹me
 • Ekran payla覺m覺 yapma

Toplant覺n覺za en uygun se癟enei se癟tikten sonra, Zoom uygulamas覺n覺n y繹nlendirdii sayfaya gidin ve toplant覺y覺 balat覺n. Toplant覺n覺n urlsini kopyalayabilir veya ifre ve toplant覺 koduyla birlikte kat覺l覺mc覺lar覺n覺za g繹nderebilirsiniz.

Toplant覺ya kat覺l覺mc覺 ekleme

Zoom toplant覺 kat覺l覺mc覺s覺 balataca覺n覺z toplant覺ya birka癟 ekilde kat覺labilir. Yeni toplant覺 bal覺kl覺 sekmede yer alan invite alan覺na t覺klay覺n. Bu alan kullan覺c覺lar覺n toplant覺ya kat覺labilmesi i癟in size bir URL ve toplant覺 kodu verecektir. Bu URL veya kodu kopyalayarak toplant覺ya kat覺lmak istediiniz kiilerle paylaabilirsiniz. Payla覺m yapt覺n覺z kiiler Urlye t覺klayarak direkt olarak toplant覺ya kat覺labilirler. Ayr覺ca toplant覺 kodu ve sonras覺nda yer alan ifre ile de toplant覺ya kat覺lmalar覺 m羹mk羹nd羹r.

Zoom Ayarlar覺n覺 Yap覺n

Zoom toplant覺 ayarlar覺 toplant覺y覺 balatacak kii taraf覺ndan yap覺lmaktad覺r. Toplant覺 ayarlar覺n覺 uygulama 羹zerinden kolayca yapabilirsiniz. ncelikle toplant覺n覺n tarihini ayarlamal覺s覺n覺z. Ard覺ndan toplant覺 i癟in bir saat aral覺覺 belirlemelisiniz. Saat ve tarih ayar覺ndan sonra toplant覺 i癟in bir kimlik numaras覺 oluturman覺z gerekmektedir. Oluturduunuz toplant覺ya kat覺lmak i癟in bir de ifre belirlemelisiniz. Bunlar覺 yapt覺ktan sonra toplant覺 ayarlar覺n覺 tamamlanm覺 demektir.

Pin

Toplant覺y覺 Kaydetmeyi Unutmay覺n

Zoom toplant覺s覺 irketler veya okullar taraf覺ndan yap覺l覺yor olabilir. Zoom uygulamas覺n覺 i toplant覺s覺 veya ders yapmak i癟in kullan覺yor olabilirsiniz. Bu durumda toplant覺y覺 ka癟覺ran kiilerin sonras覺nda izleyebilmeleri i癟in toplant覺y覺 kaybetmenizde fayda vard覺r. Toplant覺y覺 balatt覺ktan sonra record yazan yere t覺klay覺n. Record yazan yere t覺klad覺ktan sonra kar覺n覺za iki se癟enek 癟覺kacakt覺r. Bu se癟eneklerden record on this computer yazan se癟enei se癟in. Bu se癟enee t覺klayarak toplant覺m覺z覺n bilgisayar覺n覺za kaydedilmesini salayabilirsiniz. Toplant覺 bittikten sonra kay覺t alt覺na al覺nan toplant覺y覺 kat覺l覺mc覺lar覺n覺zla paylaabilirsiniz. B繹ylece kat覺l覺mc覺lar ka癟覺rd覺klar覺 yerleri sonras覺nda izleyerek not alabilirler. Toplant覺y覺 ka癟覺ran veya m羹sait olmad覺覺 i癟in toplant覺ya giremeyen kiiler ise m羹sait olduklar覺 zamanda toplant覺y覺 izleyebilirler.

Zoom Toplant覺 Hatalar覺

Zoom uygulamas覺n覺 kullan覺yor iseniz baz覺 sorunlara al覺man覺z gerekmektedir. Zoom uygulamas覺 癟ok fazla kii taraf覺ndan kullan覺ld覺覺 i癟in bazen hata verebilmektedir.

Zoom toplant覺 yap覺lam覺yor veya bu toplant覺 linki g羹ncel deil gibi bir癟ok uyar覺 mesaj覺 ile kat覺l覺mc覺lar覺n toplant覺ya kat覺lmas覺n覺 engelleyebilir. Asl覺nda bu sorunlar覺n temelinde teknik bunlar yatmaktad覺r ve k覺sa s羹re i癟inde uygulaman覺n yap覺mc覺lar覺 taraf覺ndan 癟繹z羹me kavuturulurlar.

Toplant覺 yap覺lam覺yor hatas覺 vermesinin nedeni Zoom sunucular覺 ile balant覺 kurulam覺yor olmas覺 olabilir. En 癟ok kar覺la覺lan hata ise kat覺l覺mc覺lar覺n toplant覺ya kat覺lamamas覺d覺r. Bu hatan覺n alt覺nda yatan birden fazla neden vard覺r. D羹zg羹n bir balant覺ya sahip olmayan kat覺l覺mc覺lar toplant覺ya kat覺lamazlar. Zoom uygulamas覺n覺 telefonlar覺na indirdiler ise uygulaman覺n g羹ncel olduundan emin olmalar覺 gerekmektedir. Bu ve bunun gibi sorunlar kat覺l覺mc覺lar覺n toplant覺ya girmesini geciktirmektedir.

YouTube video

Zoom uygulamas覺 bazen balat覺lamayabilir ya da balat覺lmas覺 癟ok uzun s羹rebilir. Bu durumun alt覺nda yatan temel neden ise gerekli g羹ncellemeleri yapmaman覺zd覺r. Gerekli g羹ncellemeleri yapt覺ktan sonra Zoom uygulamas覺n覺n h覺zl覺ca balat覺ld覺覺n覺 g繹receksiniz.

Bazen kat覺lmak istediiniz bir toplant覺 i癟in gerekli ifreleri girdikten sonra yine de toplant覺ya kat覺lamayabilirsiniz. Bu noktada ekran覺n覺zda genellikle kat覺lmak istediiniz toplant覺 dolu uyar覺s覺 yer almaktad覺r. Bu uyar覺 kat覺lmak istediiniz toplant覺n覺n maksimum kat覺l覺mc覺ya ulat覺覺n覺 ve ne yaz覺k ki sizin bir kat覺l覺mc覺 ayr覺lmadan toplant覺ya kat覺lamayaca覺n覺z覺 ifade etmektedir.

Ayr覺ca Zoom uygulamas覺 kurulum hatas覺 da verebilmektedir. Kurulum hatas覺n覺 癟繹zebilmek i癟in iki yola bavurabilirsiniz. Bu yollardan ilki Zoom uygulamas覺n覺 tekrar y羹kleyip, kurulumuna batan balaman覺z olabilir. Dier 癟繹z羹m yolu ise uygulamay覺 girdiiniz cihazdan kald覺r覺p tekrar y羹klemeniz olacakt覺r.

Bazen kat覺laca覺n覺z toplant覺n覺n ifresini yanl覺 girebilirsiniz. Toplant覺 ifresini birka癟 defa yanl覺 girdiniz takdirde toplant覺ya giriiniz kilitlenebilir. Bu sorunun tek 癟繹z羹m羹 profesyonel destek almakt覺r. Zoom destek ekibine mail atarak durumunuzu anlatabilir ve ne yapman覺z gerektiini 繹renebilirsiniz

5/5 - (2 votes)

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu