Mobil襤nternet

WhatsApp Plus Nedir?

WhatsApp Plus, anl覺k mesajlama ve sohbet i癟in kullan覺lan WhatsApp uygulamas覺n覺n modlanm覺 ve resmi olmayan s羹r羹m羹d羹r. WhatsApp Plus, orijinal uygulamas覺ndan daha fazla se癟enek ve 繹zelletirme ilevi sunmaktad覺r. 2012 y覺l覺ndan bu zamana kadar kullan覺c覺lar覺n en 癟ok tercih etmi olduu WhatsApp modlar覺n覺n ba覺nda yer almaktad覺r.

WhatsApp Plus, orijinal uygulamas覺 gibi kiilerinizle mesajlama, sesli aramalar yapma, g繹r羹nt羹 konumalar ger癟ekletirmenize yard覺mc覺 oluyor. Bu mod, kiiselletirme se癟enekleri ve y羹ksek kapasiteli dosyalar覺 g繹nderme alan覺ndaki imkanlar覺yla kullan覺c覺 topluluu taraf覺ndan en 癟ok talep g繹ren modlanm覺 bir WhatsApp t羹r羹d羹r.

WhatsApp Plus, WhatsApp覺n kaynak kodlar覺 kullan覺larak gelitirilmi resmi olmayan bir uygulamad覺r. Bu y羹zden herhangi bir ekilde Google覺n resmi maazas覺 Play Storedan indirilemez. eitli APK indirme sitelerini kullanarak WhatsApp Plus APK olarak aratma yaparak, telefonunuza y羹kleyebilirsiniz. Google Play Store hizmetleri kullanmad覺覺 i癟in g羹ncellemeleri otomatik olarak yap覺lmamaktad覺r. G羹ncel s羹r羹m i癟in kendiniz internetten s羹r羹m羹n羹 kontrol etmeli ve gelen g羹ncellemeleri y羹klemelisiniz.

WhatsApp Plus, WhatsApp覺n altyap覺s覺n覺 izinsiz olarak kullanmaktad覺r. Bu nedenle baz覺 riskler ve g羹venlik sorunlar覺 olabilir. Sohbet yedekleme 繹zellii i癟in orijinal s羹r羹mdeki gibi Google Drive 繹zellii kullan覺lamamaktad覺r. Yedeklerinizi saklamak i癟in telefonunuzun dahili depolama alan覺n覺 kullanman覺z gerekiyor. Yedeklerinizi de y繹netmek i癟in ayr覺ca bir dosya gezgini uygulamas覺 da indirmeniz gerekmektedir.

Bunlara ek olarak u ana kadar Meta taraf覺ndan herhangi bir ekilde WhatsApp modlar覺 yasaklanmad覺 ama t羹m modlu s羹r羹mleri yasaklayabilir. WhatsApp modlar覺 APK eklinde y羹klendii i癟in y羹klemeleri engelleyebilir ve hesab覺n覺z覺 da yasaklayabilir. WhatsApp modlar覺 da orijinal s羹r羹mdeki gibi telefon numaras覺 bilgisi gerektirdii i癟in yasaklanman覺z halinde WhatsApp覺n orijinal s羹r羹m羹n羹 kullanamayabilirsiniz.

WhatsApp Plus覺 kullanmak i癟in elbette bir癟ok sebep bulunuyor. Ayn覺 anda iki WhatsApp hesab覺n覺 kullanma, 癟evrimi癟i durumu gizleme, megul veya 癟evrimd覺覺 olduunuz durumlarda otomatik mesaj g繹nderme, mesajlar覺 zamanlama, 繹zel bir tema oluturabilme, sohbet gizleyebilme ve daha bir癟ok 繹zellik WhatsApp Plus ile m羹mk羹n.

WhatsApp Plus zellikleri

WhatsApp Plus 繹zellikleri unlard覺r:

 • evrimi癟i durumu gizleyebilme
 • Ayn覺 anda iki farkl覺 WhatsApp hesab覺n覺 kullanma
 • Mavi tik kald覺rma
 • G繹nderildi iaretini kapatma
 • B羹y羹k boyuta sahip olan dosyalar覺 paylaabilme
 • Gelimi olarak sohbet temizleme
 • Kay覺t durumunu gizleme
 • Otomatik yan覺t verme
 • S覺n覺rs覺z duvar ka覺d覺 se癟enei
 • Ge癟mi ve log kay覺tlar覺
 • eitli yaz覺 tipleri ve farkl覺 stiller
 • Payla覺m 繹zg羹rl羹羹
 • eitli temalar
 • ok daha fazla emoji ve ifade

WhatsApp Plus, benzersiz ve 癟ok 癟eitli g繹ze hitap eden temalar kullanabilmenize imkan sunar. T羹m kullan覺c覺 aray羹z羹n羹 kendinize 繹zg羹 ekilde 繹zelletirebilirsiniz. Metinlerin, butonlar覺n ve grafiklerin t羹m rengini ayarlayabilirsiniz. Orijinal s羹r羹m hi癟bir ekilde 繹zelletirmeye izin vermemektedir. WhatsApp Plus 羹zerinde y羹zlerce farkl覺 tema mevcuttur. Temalar覺 ayr覺 bir ekilde indirmenize gerek kalmaz. Uygulama temalar覺 kendisi indirir. Temalar覺 ad, tarih, s羹r羹me g繹re de d羹zenler.

WhatsApp, sohbetleri daha ger癟ek ve duygusal k覺lacak ifadeler sunmaktad覺r. WhatsApp Plus ise daha fazla ifade sunar ama bu ifadeleri sadece dier WhatsApp Plus kullan覺c覺lar覺 g繹rebilir. WhatsApp Plus kullan覺c覺s覺 olmayan birine g繹ndereceiniz yeni ifade mesajlarda g繹z羹kmeyecektir.

WhatsAppa giri yapt覺覺n覺z an 癟evrimi癟i olarak g繹z羹kmeye balars覺n覺z. Bu 癟ou kullan覺c覺n覺n istemedii bir 繹zelliktir. WhatsApp Plus s羹r羹m羹nde ise bu 癟evrimi癟i g繹z羹kme kapat覺labilir. Online durum gizleme sayesinde istediiniz herhangi bir kiiden veya gruptan online durumunuzu gizleyebilirsiniz.

Orijinal WhatsApp s羹r羹m羹nde en fazla 16 MB b羹y羹kl羹羹ne sahip dosyalar覺 g繹nderebilirsiniz. Plus s羹r羹m羹nde ise 50 MB b羹y羹kl羹e kadar her dosyay覺 paylaabilirsiniz. Bu da gelimi bir dosya payla覺m se癟enei sunar.

Temizleyici 繹zellii sayesinde gereksiz t羹m konumalar覺, sohbetleri ve dier temizlemek istediiniz t羹m ekstra eyleri silmenize yard覺mc覺 olur. Ayr覺ca kay覺t durumunu da kiilerinizden gizlemenize yard覺mc覺 olan bir 繹zellii de bulunmaktad覺r.

Otomatik cevap 繹zellii sayesinde WhatsApp iletme hesab覺 olmadan bu 繹zellii rahatl覺kla kullanabilirsiniz. 襤stediiniz kiilere otomatik cevap mesaj覺 ayarlayabilir ve g繹nderebilirsiniz.

Kiiselletirme yapabilmek i癟in s覺n覺rs覺z duvar ka覺d覺 se癟enei sunmaktad覺r. Ayr覺ca farkl覺 yaz覺 tipleri kullanarak kendinize has bir sohbet ak覺覺 oluturabilirsiniz. 100 MBa kadar ses dosyalar覺 g繹nderebilir, 30 saniyeden uzun videolar 癟ekebilir ve 50 MB boyutunda video g繹nderebilirsiniz. Ge癟mi ve log 繹zellii de ek olarak mevcuttur. WhatsApp Plus 繹zellikleri orijinal s羹r羹me g繹re olduk癟a geni bir yelpazeye sahiptir.

襤癟erii oyla post

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu