Oyunlar

God of War Sistem Gereksinimleri

God of War Santa Monia Studio taraf覺ndan yarat覺lan bir oyundur. Video oyunlar aras覺nda piyasaya s羹r羹lm羹 en iddetli ve vahi oyunlardan biri olarak 繹ne 癟覺kar. PlayStation 2 ile ortaya 癟覺kan oyun, Kratosun hikayesi ve Olimpos tanr覺lar覺na kar覺 intikam arzusunu oyuncalara aktarm覺t覺r. Seri eklinde oluturulan oyun; tarihi ve kurguyu bir araya getirir. Sahip olduu 繹zellikleri ile daha 繹nceden yarat覺lm覺 olan hi癟bir oyun evrenine benzemez. Mitolojinin arka plan覺n覺 kullanarak haz覺rlanan oyun  Yunan 襤mparatorluu d繹neminde Vikningler 癟a覺na ge癟meden 繹nce bir tarihe sahiptir.

God of War Serisi

Oyun severler aras覺nda pop羹ler hale gelen oyun bir seriye sahiptir. Y覺llara g繹re 癟覺k覺 s覺ralamas覺 u ekildedir;

 1. God of War,
 2. God of War II,
 3. God of War: Chains of Olympus,
 4. God of War III,
 5. God of War: Ghost of Sparta,
 6. God of War: Ascension,
 7. God of War,
 8. God of War Ragnar繹k.

God of War Serisi Hangi S覺ralama 襤le Oynan覺r?

襤skandinav mitolojisinden konu alan oyun, Kratos ve olu Atreusun 繹len annesinin vasiyeti 羹zerine kurulmutur. Atreusun annesinin vasiyeti; diyarlar覺n en y羹ksek yerlerinden k羹llerinin d繹k羹lmesidir. Vasiyeti yerine getirmek amac覺 ile 癟覺k覺lan yolda yaanan maceralar覺 anlatan bir video oyunudur. The Game Awards 2012 etkinliinde j羹ri oyu ile y覺l覺n oyunu se癟ilen bir oyundur. eitli 繹d羹llere sahip olan oyun, oyun severlerinde favorileri aras覺nda yer al覺r. God of War sistem gereksinimleri incelendii zaman 64 Bit ilemci kar覺m覺za 癟覺kar. Oyun serisinin oynama s覺ras覺na g繹re devam ettirmek, tarihi mitolojinin ve maceran覺n i癟ine daha iyi giri yap覺lmas覺n覺 salar.

God of War: Ascension

Pin

Kratosun intikam i癟in att覺覺 ilk ad覺mlar覺 konu alan oyun 2013 y覺l覺nda piyasaya s羹r羹lm羹t羹r. Efendisi Ares taraf覺ndan k覺z覺 ve kar覺s覺n覺 繹ld羹rmesi i癟in zorlanan Kratos, olay覺n ard覺ndan 6 ay sonra bir daha Sava Tanr覺s覺na hizmet etmeyeceine dair yemin eder. Ascension, Kratosun ald覺覺 karara sinirlenir ve Kratosu yakalamak i癟in g繹nderdiklerine kar覺 verdii sava覺 anlatan bir oyundur. Aray覺覺n sonunda Ares ile balar覺n覺 tamamen kopartan Kratos yeni bir yolculua balar.

God of War: Chains of Olympus

Gof of War: Chains of Olympus 2008 y覺l覺nda seriye eklenen oyundur. Tanr覺lara hizmet eden Kratos, on y覺l sonra Attika ehrinde Pers ordusuna kar覺 savamak i癟in g繹nderilir. Elysian Fieldsdaki k覺z覺na yeniden kat覺lmas覺 ile yeralt覺 d羹nyas覺na d羹er. Kratos mutluluu se癟erken, daha b羹y羹k bir amaca hizmet etmesi gerektiini fark eder. Ghost of Sparta unvan覺n覺 kazanan Kratos, d羹nyay覺 kurtar覺r ve t羹m maceralara yak覺ndan ahit olmak m羹mk羹n hale gelir.

God of War

Seriyi balatan God of War 2005 y覺l覺nda ilk defa piyasaya s羹r羹lm羹t羹r. Oyuncular覺n Kratos ile tan覺mas覺n覺 salayan serinin ilk oyunudur. Oyuncular, oyun boyunca Tanr覺癟a Athenaya efendisi Aresi yenmesinde ve ge癟mi su癟lar覺n覺n kabuslar覺nda kendini kurtarmaya 癟al覺t覺覺 bir Kratos ile kar覺 kar覺ya kal覺r. God of War konusu ilk oyunda; k覺sa s羹re sonra Tanr覺lar覺n Kratosa kar覺 oyun oynad覺klar覺 ve manip羹le ettiklerinin ortaya 癟覺kmas覺 ile belli olur. Hikayenin daha yeni balad覺覺 bir giri yaparak piyasada ad覺ndan s覺k癟a bahsettirecek bir balang覺癟 yap覺l覺r.

God of War: Ghost of Sparta

Pin

Ghost of Sparta, serinin dier oyunlar覺 ile k覺yasland覺覺 zaman Kratosun ge癟miine i癟e d繹n羹k bir yakla覺m sunar. Kratosun annesi Callisto ve erkek kardei Deimosun tan覺t覺ld覺覺 bal覺k ile ayn覺 zamanda Atlantisin nas覺l denizlere d羹t羹羹n羹 de anlat覺r. Kratosun God of War unvan覺na kolay ekilde sahip olmas覺ndan dolay覺 ge癟miini ifa eden bir konu g繹r羹l羹r. Ghost of Spartada en 繹nemli olan konu ise; Athenanin Kratosun kardei olduunun kan覺tlanmas覺d覺r. God of War oynan覺 olarak sahip olduu hikayeler ile olduk癟a ilgi 癟ekici ve s羹r羹kleyicidir.

God of War II

Kratosa ihanet eden Zeusun ard覺ndan God of War ge癟mi benliinden kurtulmak ve ayn覺 zamanda Tanr覺lar覺n Kral覺n覺 durdurmak i癟in uzun bir yolculua 癟覺kar. Kratos ald覺覺 karar ile sessiz ekilde 癟繹z羹lmeyecek olan olaylar覺n balamas覺na da sebep olur. Titanlar ile yapt覺覺 anlama ile Olympusa sava ilan eder. God of War IIde ayn覺 zamanda Athenan覺n 繹l羹m羹ne ahit olurken Zeusun Kratosun babas覺 olduu ortaya 癟覺kar. Serinin beinci s覺rada oynanmas覺 gerek oyunu olduk癟a macera dolu ilerler.

God of War III

God of War III 2010 y覺l覺nda ortaya 癟覺km覺t覺r ve Kratosun Titanlar覺n yard覺m覺 sayesinde Tanr覺lara a癟t覺覺 sava ile balar. Kratos, en 羹nl羹 Yunan tanr覺lar覺ndan birka癟覺n覺 繹ld羹rd羹kten sonra, geriye kalanlardan ve babas覺 Zeustan intikam覺n覺 almadan 繹nce Titanlar taraf覺ndan b羹y羹k bir ihanete uruyor. God of War hikayesi olduk癟a kar覺maya balarken Kratos arzu ettii adaleti sal覺yor. D羹nya kaos i癟indeyken adaleti salayan Kratos, yeni bir yolculua 癟覺kmadan 繹nce kendini affeder.

God of War 2018

Gof of War IIIten sonra Kratos yeni bir e, oul ve ev kazan覺r. Kar覺s覺n覺n 繹l羹m羹nden sonra ise olu ile ikisi kar覺s覺n覺n k羹llerini en y羹ksek zirveye serpmek i癟in yola 癟覺kar. Yolculuk s覺ras覺nda 襤skandinav Tanr覺lar覺 ile kar覺lamak zorunda kalan baba ve oul, 癟arp覺ma s覺ras覺nda aralar覺nda bulunan balar覺 g羹癟lendirir.

God of War sistem gereksinimleri ise u ekilde;

Minimum gereksinimler:

 • 襤lemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200
 • RAM: 8 GB
 • GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)
 • 襤letim sistemi: Windows 10 64 Bit
 • Depolama: 70 GB
 • DirectX: S羹r羹m 11

nerilen gereksinimler: 

 • 襤lemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 2400 G
 • RAM: 8 GB
 • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (4 GB)veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)
 • 襤letim sistemi: Windows 10 64 Bit
 • Depolama: 70 GB
 • DirectX: S羹r羹m 11

God of War Ragnar繹k

Pin

Kratos ve Atreus, Fimbulwinter覺n Ragnar繹k羹n yaklat覺覺na dair uyar覺s覺n覺 ald覺ktan sonra yeni bir maceraya 癟覺kar. Baba ve oul, Thorun kardelerini ve Balduru katleder. Y覺ld覺r覺m Tanr覺s覺 ve cad覺 Freyan覺n gazab覺 kar覺s覺nda kalan ikili 癟arp覺malar覺n aras覺nda kal覺r. D羹nyan覺n sonu bir kere daha gelirken, baba ve olun s覺n覺rlar覺n覺 test eden bir oyundur. God of War hileleri kullan覺larak serinin 癟eitli oyunlar覺nda baar覺lar daha kolay ekilde elde edilebilir.

5/5 - (1 vote)

襤lgili Makaleler

Bir yan覺t yaz覺n

E-posta adresiniz yay覺nlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu